Kaupunginvaltuutettu 2017 –

Journalistina en ole koskaan kuulunut mihinkään poliittiseen puolueeseen tai ollut politiikassa mukana. Vuonna 2017 minut valittiin Espoon valtuustoon vihreiden listalta sitoutumattomana ehdokkaana.

Halusin tiedoillani ja verkostollani vaikuttaa maassa vallitsevaan keskusteluun ja toimiin, jotka liittyivät Suomeen ja muualle Eurooppaan saapuneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottoon.

Olenkin valtuutettuna toiminut puheenjohtajana Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnassa, joka on maahanmuuttajien, järjestöjen, viranomaisten ja kaupungin päättäjien yhteistoimintaelin. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina mm. työ- ja elinkeinopalvelut, kirkot ja uskonnolliset yhteisöt, monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajajärjestöt sekä poliittiset luottamushenkilöt. Neuvottelukuntamme tehtävänä on seurata ja arvioida kotoutumista sekä etnisten ryhmien integroitumista Espoossa.

Olen ollut myös järjestämässä useita monikulttuurisuuteen liittyviä tapahtumia kuten turvapaikanhakijoista kertovan teatteriesityksen, Espoon kirjastoissa pidetyt uskontodialogin, Afganistan-illan ja Irak-iltapäivän. Kantavana ajatuksena näissä kaikissa on ollut vieraan kohtaaminen ja Suomeen päätyneiden ihmisten kulttuurin, taustan ja kokemusten avaaminen.

Share This